Aikido Master

1957750 763646703703172 2220189555973206256 o

Morihei Ueshiba